PARROQUIA SANT ANTONI ABAT Son Ferriol
PARROQUIA SANT ANTONI ABAT                  Son Ferriol

Activitats

Catequesi de Primera Comunió

Hi ha dos cursos de catequesi de preparació abans de rebre la primera comunió i està impartida per persones voluntàries que dediquen una hora setmanal a formar als nins i nines. 

En l'actualitat hi ha 6 grups de primer curs, cadascun amb el seu corresponent catequista, es reuneixen els dimarts de 17’15 h. a 18’15 h. En segon curs hi ha també 6 grups que es reuneixen amb els seus catequistes els dijous de 17’15 a 18’15 h.

Al final de cada trimestre els grups de cada curs es reuneixen junts a l'església per a una celebració conjunta: en el primer trimestre sobre el Nadal, en el segon entorn de la creu i en el tercer sobre la Mare de Déu.
Els grups estan formats entre 9 i 12 nins/as.

Catequesi de Confirmació

La catequesi per a la confirmació dura dos cursos amb una reunió setmanal els divendres a les 20 h. 

En la nostra parròquia en l'actualitat s'estan preparant dos grups per rebre aquest sagrament , un de 10 joves que cursen 4º d'ESO i 1º de Batxillerat i un altre de 5 membres que procedeixen dels Itineraris.

Les Confirmacions se celebren cada dos anys, la qual cosa implica que aquells que no segueixen els itineraris solament poden inscriure's per aquesta catequesi cada dos cursos.

Vida Creixent

És un moviment cristià dirigit a persones majors amb un triple objectiu: reflexionar, orar i compartir l'amistat. 
Ens reunim un dijous cada 15 dies a les 16 h. en el saló parroquial i procurem participar de les trobades que a nivell diocesà organitza aquest moviment. Aquelles persones interessades per formar part d'aquest grup que vagin a una reunió i ho comuniquin a una de les Coordinadores: Sor Bàrbara Prohens o a Fina Pujol.

Eucaristia

Els dilluns, dimarts i dijous celebrem de la Eucaristia al vespre, si no hi ha funeral, en la capella que té la seva entrada per la plaça i els dimecres i divendres la celebrem al matí en el convent de les Religioses Teatines.
Normalment 30 minuts abans de la celebració les portes romanen obertes.
En les celebracions dominicals un grup de persones proclamen la Paraula de Déu, unes altres que ajuden en l'altar, animadors o monitors així com alguns ministres extraordinaris de la comunió.

Visita als malalts

Normalment acabada la celebració eucaristica del diumenge al matí, el rector o un ministre extraordinari porta la comunió a aquells malalts o persones majors que no poden apropar-se a compartir la Eucaristia amb la Comunitat Parroquial. Seria doncs important que aquelles famílies que tinguin algun malalt o persona major que vulgui rebre a Jesús Eucaristia avisés al rector a fi de poder-los prestar aquest servei.

A.E.G. "Son Ferriol"

Des de fa uns anys existeix en la nostra parròquia un agrupament d'escoltes. Està federat al moviment diocesà de escoltisme i al llarg del curs realitza algunes accions puntuals per a la nostra parròquia. Les diferents “branques” que ho conformen es reuneixen en els locals parroquials tots els dissabtes de 16’30 h. a 18’30 h.
Aquells nins/es o joves interessats en aquest grup poden apropar-se qualsevol dissabte en l'horari abans dit i parlar amb els responsables del Agrupament o cridar a un d'aquests telèfons 656 38 43 22 i 665 08 98 01.

Misa Familiar

Durant el curs de catequesi, cada diumenge a la missa vespertina tenim la missa familiar, la qual està preparada per dos grups de nins/es, un de primer curs i un altre de segon: ells prenen part activa en la celebració amb les lectures, les pregàries i la presentació de les ofrenes. Estan acompanyats pels seus pares, catequistes i en moltes ocasions d'altres familiars.

Limpieza del Templo

Hi ha dues dones voluntàries que dediquen també part del seu temps a la neteja de l'Església, capella i sagristia, cosa que és d'agrair , així i tot des d'aquí volem fer una crida perquè s'apuntin alguns/es més. Per a això podeu dirigir-vos al Telèfon 971429092.

Cor Parroquial

Format per una quinzena de dones, dirigides per la religiosa Teatina Sor Catalina Puig i acompanyades per l’organista Pere Llabrés. Assagen els dilluns de 18’30 a 19’30. Canten a tots els funerals, als torns de Primeres Comunions i a totes les celebracions importants de la parròquia. En ocasions hi pren part com a solista n’Antònia Llabrés.

Si algú amb sentit musical i bona veu vol entrar a formar part d’aquest cor, basta que s’acosti a qualque assaig i parli amb la directora.