PARROQUIA SANT ANTONI ABAT Son Ferriol
PARROQUIA SANT ANTONI ABAT                  Son Ferriol

Història

En el Bolletí del Bisbat de febrer de 1956 i següent Bisbe de Mallorca El Rvdm. D. Jesús Enciso Viana trobam pròpiament el començament de la parròquia. Diu així: “ Por disposición de S.E. Rdma., el 1º de enero de este año empezó a funcionar la parroquia de entrada de San Antonio Abad, en So’n Ferriol, la cual fue creada por Decreto del Doctor Hervás, el 29 de setiembre de de 1953.

El maig de l’any 1955 el mateix bisbe Hervás havia ordenat de prevere a Mn. Bartomeu Munar Quetglas i el nomena capellà encarregat de Son Ferriol amb la missió de construir la nova església i l’1 de gener de 1956 fou nomenat pel Bisbe Jesús Enciso primer rector qui tal com se li havia encomanat dugué a terme la construcció de l’església que fou beneïda el 24 de novembre de 1957.

 

L’estiu de l’any 1961 Mn. Bartomeu Munar era traslladat a Manacor i era anomenat rector de Son Ferriol Mn. Albert Casasnoves Soberats (+) qui durant els set anys d’estada a la parròquia acabà de bastir el temple parroquial i posà en marxa la construcció de la nova escola parroquial, el que avui és el Col·legi Sant Antoni Abat.

El seu successor Mn. Llorenç Miquel Jaume dugué a terme la construcció del Col·legi començada per Mn. Albert, del qual per espai de 22 anys en fou el director mentre també era el rector de la parròquia.

L’any 1990 el Bisbe Teodor decideix que els col·legis parroquials passin a ser diocesans i per tant relleva a Mn. Llorenç Miquel Jaume com a rector i director del col·legi i anomena a un servidor com a rector i al Sr. Toni Ribot com a gerent del col·legi, separant d’aquesta manera les dues institucions.


L’any 1993 el Bisbe Teodor realitzà Visita Pastoral a la nostra parròquia cosa que també tenia previst fer l’any 2003 i que no fou possible ja que quan estava a punt de començar-la al nostre Arxiprestat hagué d’ésser ingressat a la clínica per ser operat, operació de la qual ja no en sortí en vida.


Hem de dir que en aquests darrers vint anys la població de Son Ferriol s’ha triplicat: l’any 1990 hi avia uns 3.500 habitants mentre que el dia d’avui es parla de més de 9.000, cosa que ha canviat radicalment, ja que si be és manté un grup de persones que fa anys poblaren aquesta barriada, aquest de cada vegada és més minoritari el que fa que lapoblació nou vinguda aquests darrers vint anys, sembla no existir per als problemes socials o de barri, i com no de parròquia. Cada un viu la seva vida a l’estil de les “grans ciutats”. Es desentenen i es desconeixen gairebé  del tot. Això té l’efecte, que les celebracions, misses dominicals, sagraments o funerals, l’assistència és del petit grup d’aquí  i la majoria  desconeguts.


Obres materials més importants:

Durant els darrers les obres materials dutes a la parròquia han estat aquestes:


- L’any 1992 es va pintar tota l’església amb una subvenció del Consell Insular de Mallorca.


- L’any 1994 es construí el cor i batiport obra que fou l’ocasió perquè el novembre de 1995 l’església fos consagrada pel Bisbe Teodor i es col·locaren els quadres dels apòstols, segurament del segle XVIII, donats per la família Fortuny quan varen vendre la possessió de “Son Llàtzer” per fer-hi el segon hospital de Palma.


A partir d’aquest any s’instaurà la DIADA PARROQUIAL el darrer diumenge d’octubre per commemorar l’aniversari de la consagració. Diada fonamentada amb la celebració solemne de l’Eucaristia i dinar de germanor a la plaça del poble.


Davant la manca de locals parroquials, l’any 2001 es construiran els nous locals parroquials per a la catequesi i altres activitats al que era el jardí de la rectoria. Al mateix temps el local que fins aleshores havia estat la llar de persones majors, per desig del Bisbe Teodor tornava passar a la parròquia quedant com a saló parroquial i una part d’ell es convertia en una senzilla capella per a la celebració diària de l’Eucaristia.


- L’any 2003 es col·locaren al presbiteri dos vitralls obra de Nils Burwitz un representa a Sant Antoni Abat i l’altre a Sant Ferriol Màrtir.


- L’any 2007, any en que celebrarem el cinquantenari del temple parroquial es col·locaren deu nous vitralls a la nau central de l’església que fan referència als deu manaments de la llei de Déu i tres damunt el cor que estan dedicats a la Santíssima Trinitat, obra tots  ells també de Nils Burwitz, pagats per comerços, empreses i donatius particulars i que foren beneits pels Bisbe D. Jesús a la missa commemorativa del cinquanta anys de la parròquia.