PARROQUIA SANT ANTONI ABAT Son Ferriol
PARROQUIA SANT ANTONI ABAT                  Son Ferriol

Horari de Misses

 

* DIES  FEINERS:                             

 

* Dilluns

* Dimarts   19'30 h. (Hivern) (M)

* Dijous     20 h. (Estiu)   (M)

 

* Dimecres  i Divendres:

         

    a les 7'45 h. en el convent de les Monges

 

* DISSABTES  I  VIGILIES  DE  FESTA:  

                   

    19'30 h. (Hivern)  (M)

    20 h. (Estiu)    (M)

 

* DIUMENGES  I  DIES  FESTIUS: 

                                  

    10 h. (Hivern i Estiu)  (M)

    19'30 h. (Hivern)  (C)

    20 h. (Estiu)     (C)

 

Els Funerals tendiran el següent horari:

                        

   * A les 20 h. (Hivern i Estiu)

                       

CONFESSIONS:  mitja hora abans de les misses avisant el capellà o a l’horari de despatx parroquial.


BAPTISMES: Cada darrer diumenge de mes, manco el temps de Quaresma; amb aquest horari:

  *  17’30 h. (Hivern)

  *   l 8’30 h. (Estiu)

 

DESPATX PARROQUIAL: (Telf. 971-429089): Dimarts i Dijous de 18 a 19h.

 

URGÈNCIES:Telef. Mòbil 678 452339

 

Nota: El canvi d'horari d’hivern a estiu o viceversa es dona, el darrer diumenge de Març i el darrer diumenge de Setembre encara que a nivell oficial el canvi sia el darrer d’Octubre.